donderdag 30 augustus 2012

MPower - Mantra teachings by Satyadev

Om Namoh Narayana  =  I see the Divine in you
You and I are One

lyrics:
Deep inside of you and me,
there is no you, and there is no me

I am That, and you are That
The tree is That and the cat is That
This is That, and that is That
Tha is God, and God is That
SitaRam SitaRam 
Hans(uman)
 www.kirtan.nu  
www.dezingendeziel.nl  
www.dansenmetdegoden.nl

woensdag 18 juli 2012

Gebed van Fanciscus van Assisi, verschillende vertalingen / Prayer of Fanciscus van Assisi, various translations

Er zijn vele vertalingen van dit prachtige gebed.
De eerste heb ik zelf samengesteld uit vertalingen die mij het meeste aanspraken, aangevuld met vertalingen uit de oorsponkelijke Franse versie.
Verderop meer vertalingen.

Heer, 

maak van mij een instrument van uw vrede.

Laat mij waar haat is, liefde inbrengen;

waar wonden zijn, vergeving;

waar verdeeldheid is, eenheid;
waar dwaling is, waarheid;


waar twijfel is vertrouwen;
waar wanhoop is, hoop; 

waar duisternis is, uw licht;
waar verdriet is, vreugde.

O Meester,
laat mij niet zozeer zoek
en
getroost te wórden, als wel te troosten;

begrepen te wórden, als wel te begrijpen;
bemind te wórden, als wel te beminnen.Want het is in geven dat wij ontvangen;

het is in zichzelf vergeten dat wij vinden;

het is in vergeven dat wij vergeven worden:

het is in sterven dat wij herboren worden in het eeuwige leven.

De orginele versie uit het Frans.
French publication La Clochette in 1912.
Publication Française La Clochette, 1912

Seigneur,
faites de moi un instrument de votre paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Ô Maître,
que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre,
à être aimé qu'à aimer,
 
car c'est en donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on trouve,
c'est en pardonnant qu'on est pardonné,
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.

klik op "lees verder" voor meer versies en vertalingen
click "lees verder" for more versions

SitaRam SitaRam
Hans(uman)
www.kirtan.nu
www.dezingendeziel.nl
www.dansenmetdegoden.nl