vrijdag 6 april 2012

Hier is je opdracht.... / Here Is Your Assignment… /


Hier is je opdracht....

1. Je zal een lichaam ontvangen
Of je het leuk vindt of niet, het zal het jouwe zijn voor de gehele periode dat je deze keer hier bent.

2. Je zal lessen leren.
Je neemt deel aan in een full-time, informele school genaamd het leven.
Elke dag zal je in deze school de gelegenheid hebben lessen te leren. Je kunt de lessen leuk vinden, of denken dat ze onbelangrijk en stom zijn.

3. Er zijn geen fouten, alleen lessen.
Groei is een proces van vallen en opstaan, proeven ondergaan. De "mislukte" proeven zijn net zo goed een deel van het proces als de uiteindelijk "geslaagde" proeven.

4. Een les zal herhaald worden tot deze geleerd is.

Een les zal aan je gepresenteerd worden in verschillende vormen, net zo lang tot je hem geleerd hebt. Dan kan je verder gaan met de volgende les.

5. Het leren van lessen eindigt niet.
Er is geen deel van het leven dat niet zijn lessen bevat. Als je leeft, zijn er lessen om geleerd te worden.

6. "Daar" is niet beter dan "hier.
Als jouw "daar" verworden is tot "hier", zal zich eenvoudigweg een ander "daar" voordoen, wat er weer beter uit zal zien dan jouw nieuwe "hier".

7. Anderen zijn slechts spiegels voor je.
Je kan niets liefhebben of haten aan een ander, tenzij dit in jou iets reflecteert dat je liefhebt of haat aan jezelf.

8. Wat je van je leven maakt is aan jou.
Je hebt alle gereedschappen en middelen die je nodig hebt. Wat je ermee doet is aan jou. Het is jouw keuze.

9. De antwoorden liggen in jezelf.
De antwoorden op de vragen van het Leven liggen in jezelf. Alles wat je hoeft te doen is kijken, luisteren en vertrouwen.

10. Of je nu denkt dat je 't wel of niet kan, in beide gevallen zal je gelijk hebben.

Denk erover!

==============
Een variatie hierop (een andere versie)Levenshandleiding

1. Toen je geboren werd kreeg je een lichaam, je kan ervan houden of het haten, het is het lichaam waar je het je hele leven mee zult moeten doen.

2. Je zult je hele leven door lessen leren, je bent ingeschreven bij een fulltime opleiding "leven op aarde". Ieder persoon of ieder incident in je leven is een universele les.

3. Er zijn geen fouten , alleen lessen. Groei wordt bewerkstelligd door experimenteren. Falen is net zo goed onderdeel daarvan als succes.

4. Een les zal zich blijven herhalen in verschillende vormen tot je ervan geleerd hebt. Dan kun je door naar de volgende les.

5. Naarmate je de makkelijke lessen minder snel door hebt zullen ze steeds moeilijker worden. Problemen die van buitenaf op je afkomen zijn een reflectie van je innerlijke staat. Pijn is een manier van het universum om je aandacht te trekken en je te wijzen op een innerlijk probleem. Als je je innerlijk zuivert verander je de wereld om je heen mee

6. Je zult het weten wanneer je een les hebt geleerd. Je reacties veranderen. wijsheid is oefening, een beetje van iets, is meer dan veel van niets.

7. Er is geen plaats beter dan het hier en nu, als je Daar wilt zijn en je bent Daar, dan wordt Daar hier, en verschijnt er weer een ander Daar.

8 Mensen om je heen zijn slechts spiegels. Je kunt niet iets haten of liefhebben in de ander tenzij het iets reflecteert in jezelf dat je haat of lief hebt.

9. Het leven invullen is aan jezelf. Het leven biedt je slechts het doek, het is aan jou om het schilderij erop te maken. Wees de baas over jezelf anders is een ander het.

10 Het leven voorziet je altijd van datgene wat je wilt. Als je je afvraagt wat je wilt, kijk dan naar wat je hebt, op een onbewust niveau zorgt de kosmos ervoor dat jij krijgt waar je om vraagt. Dat geld voor alles: energieën, mensen. Er zijn geen slachtoffers alleen studenten.

11. Er is geen goed of fout, alleen consequenties. Moraliseren helpt niet, het bevestigd slechts patronen, doe gewoon je best.

12. De antwoorden zitten in jezelf, je weet meer dan je gelezen, geleerd of gehoord hebt, luister maar naar je innerlijke stem.

13. Je zult dit allemaal vergeten

14. Je kunt het je herinneren als je wilt en wanneer je wilt.

Schrijver onbekend

==============

Here Is Your Assignment…

You are enrolled in a full-time, informal school called life.

1. You Will Receive A Body.
You may like it or not, but it will be yours for the entire period, this time around.

2. You Will Learn Lessons.
Each day in this school you will have the opportunity to learn lessons. You may like the lessons or think them irrevelant and stupid.

3. There Are No Mistakes, Only Lessons.
Growth is a process of trial and error, experimentation. The “failed” experiments are as much a part of the process as the experiment that ultimately “works.”

4. A Lesson Is Repeated Until It Is Learned.
A lesson will be presented to you in various forms until you have learned it, then you can go on to the next lesson.

5. Learning Lessons Does Not End.
There is no part of life that does not contain its lessons. If you are alive, there are lessons to be learned.

6. “There” Is No Better Than “Here.”
When your “there” has become a “here”, you will simply obtain another “there” that will, again, look better than “here.”

7. Others Are Merely Mirrors Of You.
You cannot love or hate something about another person unless it reflects to you something you love or hate about yourself.

8. What You Make Of Your Life Is Up To You.
You have all the tools and resources you need; what you do with them is up tp you. The choice is yours.

9. The Answers Lie Inside You.
The answers to life’s questions lie inside you. All you need to do is look, listen, and trust.

10. Whether You Think You Can Or Can’t, In Either Case You’ll Be Right.

Think about it!

Author unknown

Geen opmerkingen:

Een reactie posten