maandag 2 juli 2012

Indiase klassieke muziek verheft de luisteraar tot het hoogste spirituele nivo / Indian Classical Music has the power in it to elevate the listeners to the highest spiritual level

Shantanu Bhattacharyya, de Indiase klassieke zanger, is van mening dat de Indiase klassieke muziek, uitgedrukt in zijn puurste vorm, de kracht in zich heeft om de luisteraars te verheffen tot het hoogste spirituele niveau. Het is een van de doeltreffendste manier om de geest naar binnen te keren, en te zorgen voor ware harmonie met de ziel. In zijn performances, is Shantanu gericht op dit aspect, om de luisteraars te verheffen op het gebied van bewustwording en waardering.

Shantanu Bhattacharyya, the Indian Classical vocalist, believes that Indian Classical Music, expressed in its truest form, has the power in it to elevate the listeners to the highest spiritual level. It is one of the surest means to make the mind turn inward, and bring about true harmony with the soul. In his performances, Shantanu has been focusing on this aspect, and making the best possible efforts to uplift the listeners in terms of awareness and appreciation. 


SitaRam SitaRam
Hans(uman)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten