Posts weergeven met het label teksten. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label teksten. Alle posts weergeven

woensdag 16 mei 2012

Het is wat het is, zegt de liefde

Het is wat het is
(Erich Fried (1921-1988), Vertaling Remco Campert)


Het is onzin, zegt het verstand
Het is wat het is, zegt de liefde

Het is pech, zegt de berekening
Het is niets dan pijn, zegt de angst
Het is uitzichtloosheid, zegt het inzicht
Het is wat het is, zegt de liefde

Het is belachelijk, zegt de trots
Het is lichtzinnig, zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk, zegt de ervaring
Het is wat het is, zegt de liefde


SitaRam SitaRam
Hans(uman) 
www.dansenmetdegoden.nl  

vrijdag 6 april 2012

Hier is je opdracht.... / Here Is Your Assignment… /


Hier is je opdracht....

1. Je zal een lichaam ontvangen
Of je het leuk vindt of niet, het zal het jouwe zijn voor de gehele periode dat je deze keer hier bent.

2. Je zal lessen leren.
Je neemt deel aan in een full-time, informele school genaamd het leven.
Elke dag zal je in deze school de gelegenheid hebben lessen te leren. Je kunt de lessen leuk vinden, of denken dat ze onbelangrijk en stom zijn.

3. Er zijn geen fouten, alleen lessen.
Groei is een proces van vallen en opstaan, proeven ondergaan. De "mislukte" proeven zijn net zo goed een deel van het proces als de uiteindelijk "geslaagde" proeven.

4. Een les zal herhaald worden tot deze geleerd is.

Een les zal aan je gepresenteerd worden in verschillende vormen, net zo lang tot je hem geleerd hebt. Dan kan je verder gaan met de volgende les.

5. Het leren van lessen eindigt niet.
Er is geen deel van het leven dat niet zijn lessen bevat. Als je leeft, zijn er lessen om geleerd te worden.

6. "Daar" is niet beter dan "hier.
Als jouw "daar" verworden is tot "hier", zal zich eenvoudigweg een ander "daar" voordoen, wat er weer beter uit zal zien dan jouw nieuwe "hier".

7. Anderen zijn slechts spiegels voor je.
Je kan niets liefhebben of haten aan een ander, tenzij dit in jou iets reflecteert dat je liefhebt of haat aan jezelf.

8. Wat je van je leven maakt is aan jou.
Je hebt alle gereedschappen en middelen die je nodig hebt. Wat je ermee doet is aan jou. Het is jouw keuze.

9. De antwoorden liggen in jezelf.
De antwoorden op de vragen van het Leven liggen in jezelf. Alles wat je hoeft te doen is kijken, luisteren en vertrouwen.

10. Of je nu denkt dat je 't wel of niet kan, in beide gevallen zal je gelijk hebben.

Denk erover!

==============
Een variatie hierop (een andere versie)

dinsdag 3 april 2012

Hanuman Chalisa

Hansuman is de Hanuman Chalisa aan het instuderen


Meer info over de Hanuman Chalisa op Wikipedia
Later meer....


Hier zijn wat versies om te oefenen op youtube.
Daarna de tekst


zaterdag 28 januari 2012

In den beginne was het Woord

"In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen". 
(Johannes 1:1-4)

Om, Aum = scheppingsklank; het geluid, dat ontstond bij de oerbeweging, de trilling, die werd veroorzaakt doordat de Ene zich omhulde met maya, de schepping.

Dat is waarom we Kirtans en Mantra's zingen: alles is energie, energie is trilling, spreken en zang is trilling.
Zingen van de Naam brengt ons weer in contact met waar we vandaan komen, de Bron.

Hans(uman) 
www.dezingendeziel.nl

vrijdag 27 januari 2012

In the beginning was the Word

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made through him. Without him was not anything made that has been made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness hasn't overcome it. 
(John 1:1-4)

OM / Aum:
Hindus believe that as creation began, the divine, all-encompassing consciousness took the form of the first and original vibration manifesting as sound "OM". Before creation began it was "Shunyākāsha", the emptiness or the void. Shunyākāsha, meaning literally "no sky", is more than nothingness, because everything then existed in a latent state of potentiality. The vibration of "OM" symbolizes the manifestation of God in form ("sāguna brahman"). "OM" is the reflection of the absolute reality, it is said to be "Adi Anadi", without beginning or the end and embracing all that exists. The mantra "OM" is the name of God, the vibration of the Supreme. When taken letter by letter, A-U-M represents the divine energy (Shakti) united in its three elementary aspects: Bhrahma Shakti (creation), Vishnu Shakti (preservation) and Shiva Shakti (liberation, and/or destruction). 
(from Wiipedia)


That's why we sing Kirtan and Mantra's: everything is energy, energy is vibration, speaking, chanting and singing is vibration.
Singing of the name brings us back in contact whit where we came from: the Source.


Hans(uman) 
www.dezingendeziel.nl

woensdag 7 september 2011

Truth is One, but the wise refer to it by various names - Over de Namen

http://www.sathyasai.org/discour/2003/d031005.html
God, who resides in all as the principle of Atma, has no specific name and form. But people attribute various names and forms to Him. Some devotees say all are one. In fact, all names and forms belong to the same God. He responds to the prayers of devotees in whatever form they worship Him. It is a sign of ignorance to consider one form superior to the other.

All names and forms are based on your feelings. God has no differences whatsoever. No one can comprehend the nature of Divinity. Actually, the principle of love that exists in all beings is the principle of Divinity. Love has no specific form. Divinity transcends name and form. Love is God. Live in love. Truth is God. Truth is all-pervasive.

Understand the principle of oneness that is Divinity. The Vedas declare, Ekam sath viprah bahudha vadanti (truth is one, but the wise refer to it by various names). You may call Him by any name and form, but God is one. This principle of unity should be firmly installed in your heart.

The Vaishnavites say that Lord Vishnu is the greatest,
     while Saivites declare that Lord Siva is the greatest of all.
People may speak on the basis of their feelings,
     but in truth there is only GOD and the rest are names.
(Telugu Poem)


Hans(uman)
www.kirtan.nu
www.dezingendeziel.nl

maandag 5 september 2011

vrijdag 18 maart 2011

De Ziel en het Lied, Inayat Khan

God maakte een beeld van klei
en vroeg de ziel
om dit binnen te gaan.
Maar de ziel weigerde
want het is haar natuur om vrij te zijn.

Toen vroeg God aan de engelen
om hun mooiste muziek te spelen
waardoor de ziel het lichaam binnen drong
om de muziek beter te kunnen beluisteren.

Men zegt dat de ziel
bij het horen van het lied,
het lichaam binnenging.
Maar in werkelijkheid was dat lied
de ziel zelf.

uit: Hazrat Inayat Khan: Muziek en Mystiek

SitaRam SitaRam
Hans(uman)
www.kirtan.nu
www.dezingendeziel.nl

Het lied van de Ziel, Kahlil Gibran

Het lied van de Ziel, Kahlil Gibran

In de diepte van mijn ziel is
Een woordeloos lied - een lied dat woont
In het zaad van mijn hart.
Het weigert om samen te smelten met inkt
Op papier. Het overspoelt mijn gevoelens
In een transparante mantel en vloeit,
Maar niet over mijn lippen.


Hoe kan ik het verlangen? Ik ben bang dat
Het zich vermengt met aardse ether.
Voor wie zal ik het zingen? Het woont
In het huis van mijn ziel, in vrees voor
Verharde oren.


Toen ik in mijn innerlijk zocht,
Zag ik de schaduw van haar schaduw.
Als ik mijn vingertoppen aanraak,
Voel ik haar trillingen.
De daden van mijn handen zien haar
Aanwezigheid zoals een meer de schittering
Van de sterren weerspiegelt. Mijn tranen
Onthullen haar, zoals heldere dauwdruppels
Het geheim van een verwelkte roos onthullen.


Het is een lied ontstaan in gedachten
En uitgevoerd in stilte,
Gemeden door schreeuwers,
En omhelsd door waarheid,
Herhaald door dromen,
En begrepen door liefde,
Verborgen bij het ontwaken
En gezongen door de ziel.


Het is het lied van de liefde.
Welke Kaïn of Ezau kan het zingen?
Het is geuriger dan jasmijn.
Welke stem kan het tot slaaf maken?


Het is een hartsgeheim zoals dat van een maagd.
Welke snaar kan het doen trillen?
Wie durft het gebulder van de zee te verenigen
Met het zingen van de nachtegaal?
Wie durft het geloei van de storm te vergelijken
Met de zucht van een kind?
Wie durft de woorden hardop uit te spreken
Die bedoeld zijn voor het menselijk hart?
Welke mens durft het
Lied van God te zingen?

Kahlil Gibran

SitaRam SitaRam
Hans(uman)
www.kirtan.nu
www.dezingendeziel.nl

woensdag 9 maart 2011

Upanishads, Indische mystieke geschriften

De Upanishads zijn een soort mystieke beschouwingen op hoe de wereld en het leven in elkaar zit, in een soort dichterlijke vorm. Het laat zich eenbeetje moeilijk uitleggen. Een paar citaten kunnen mischien wat van de sluier oplichten:

Dat is volmaakt. Dit is volmaakt.
Volmaakt komt van volmaakt.
Trek volmaakt af van volmaakt,
wat overblijft is volmaakt.
Moge vrede en vrede en vrede overal zijn.
(Isha Upanishad)
-----
Nooit was de geest geboren;
Nooit zal zij ophouden te zijn.
Nooit was er een tijd dat zij niet was.
Begin en einde zijn een droom.
Onsterfelijk, zonder begin,
Onveranderlijk, bestaat de geest altijd.
Dood kan haar niet raken.
Dood raakt slechts haar huis.
(Katha Upanishad)

Meer over de Upanishads kun je vinden op de volgende pagina's:
De filosofie van de Upanishaden
Uit: Tien Upanishads van Ars Floreat
Wikipedia (Engels)
Meer over de Mandukya-Upanishad op www.hansuman.nl/mandukya
Ohm heeft nog een 3delige documantaire erover gemaakt hier (het menu opent zich daar door met je muis links over de letters 'menu' te bewegen)

Hans(uman)
www.kirtan.nu
www.dezingendeziel.nl

vrijdag 18 februari 2011

Schoonheid / Love

“Als we de schoonheid van onszelf of een ander wezen zien, dan zien we de schoonheid van het Ene waar we allemaal deel van uitmaken. En wanneer we onszelf naar dat Ene keren, wanneer we onszelf tot dat Ene richten, is de natuurlijke reactie van het hart, Liefde.”
====

"Love is open arms. If you close your arms about love you will find that you are left holding only yourself.  " Leo Buscaglia

Hans(uman)
www.kirtan.nu
www.dezingendeziel.nl

donderdag 17 februari 2011

Rumi mystieke gedichten

During the day I was singing with You
At night we slept in the same bed
I wasn't conscious day or night
I thought I knew who I was
But I was You.
 ==========
I cannot sleep in your pressence
In your absence tears prevent me
You watch me My Beloved
On each sleepless night and
Only You can see the difference.
  ==========
If you want to live, die in Love; die in Love if you want to remain alive.
 ==========
Dance, as though no one is watching,
Love, as though you've never been hurt before,
Sing, as though no one can hear you,
Work, as though you don't need the money,
Live, as though heaven is on earth.
 ==========
Iemand ging naar de deur van de Beminde
en klopte aan.
Een stem vroeg: "Wie is daar?"
Hij antwoordde: "Ik."
De stem zei:"Er is geen plaats voor Mij en U."
De deur werd gesloten.
Na een jaar van eenzaamheid en gemis
keerde hij terug en klopte aan.
Een stem van binnen vroeg:"Wie is daar?"
De man zei: "U."
De deur ging voor hem open.

Hans(uman)
www.kirtan.nu
www.dezingendeziel.nl

Vele wegen kent het leven

Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt.
Die éne is voor jou. Die ene slechts.
En of je wilt of niet, dié weg heb jij te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en stenen,
met verzet, omdat de zon een weg
die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van die weg milder te zijn, en wijzer, dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij hem ook?

Hans Stolp
naar Dag Hammarskjold.

SitaRamSitaRam
www.kirtan.nu