dinsdag 31 januari 2012

Kirtan & Mantra avond Den Bosch 17 febr: Dansen met de Goden 1

Speciaal als ondersteuning van het wereldse carnaval komt Hansuman zingen in Den Bosch op vrijdagavond 17 februari. Op deze avond zal er kirtan gezongen worden met de nadrukkelijke  mogelijkheid tot dansen (niet verplicht), zodat ook het spirituele carnaval zijn plaatsje krijgt in het Bosche carnaval.
Op deze avond ligt de nadruk niet op het meditatieve deel van Kirtan/Mantra-zingen, maar meer op het vieren van het leven. Er zullen ook momenten van rust en stilte zijn, waarop je je bewust kunt worden van je innerlijke vreugde die hierbij vrijkomt.


Dansen Met de Goden 2

Als opening van de carnaval , als opening van een nieuwe lente, als opening voor de energie in alle chakra s, maar vooral om het leven te vieren en te genieten, nodig ik je uit om op vrijdagavond 17 februari gezamenlijk mantra s te komen zingen en een dansje met de goden te maken.
Je hoeft geen een mantra te kennen om gewoon mee te kunnen doen. De mantra s worden namelijk voorgezongen door Hansuman , en wij zingen na. Deze vorm van mantra zingen heet Kirtan. Het geeft vreugde in het hart, verbind je met je bron en tegelijk met alle andere levensvormen waarin die ene bron zich uitdrukt.
Kortom het gevoel van eenheid en verbondenheid wat door meditatie wordt verkregen kan ook al dansend, zingend en feestend worden ervaren via de weg van Kirtan. Ook al is het carnaval, er komt hier uiteraard geen druppel alcohol aan te pas, maar het is wel leuk als je verkleed komt. Alle leeftijden zijn welkom, dus neem gerust je kinderen en opa s en oma s mee.
Speel je een instrument en wil je meedoen met de muziek geef dit dan bij je aanmelding aan dan kan je van te voren even overleggen met Hansuman wat de mogelijkheden zijn voor `jam sessies` .


zondag 29 januari 2012

Krishna Das over het zingen van de Naam: Kirtan / Krishna Das on Repetition of the Name

Neem Karoli Baba: By repeating the Names of God, everything is brought to completion, everything is made complete. 
Krishna Das: Things that are not helpfull to us are removed from our flow of life, and things that ere helpfull to us are brought into our flow of life.
Hans(uman) 

zaterdag 28 januari 2012

In den beginne was het Woord

"In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen". 
(Johannes 1:1-4)

Om, Aum = scheppingsklank; het geluid, dat ontstond bij de oerbeweging, de trilling, die werd veroorzaakt doordat de Ene zich omhulde met maya, de schepping.

Dat is waarom we Kirtans en Mantra's zingen: alles is energie, energie is trilling, spreken en zang is trilling.
Zingen van de Naam brengt ons weer in contact met waar we vandaan komen, de Bron.

Hans(uman) 
www.dezingendeziel.nl

vrijdag 27 januari 2012

In the beginning was the Word

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made through him. Without him was not anything made that has been made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness hasn't overcome it. 
(John 1:1-4)

OM / Aum:
Hindus believe that as creation began, the divine, all-encompassing consciousness took the form of the first and original vibration manifesting as sound "OM". Before creation began it was "Shunyākāsha", the emptiness or the void. Shunyākāsha, meaning literally "no sky", is more than nothingness, because everything then existed in a latent state of potentiality. The vibration of "OM" symbolizes the manifestation of God in form ("sāguna brahman"). "OM" is the reflection of the absolute reality, it is said to be "Adi Anadi", without beginning or the end and embracing all that exists. The mantra "OM" is the name of God, the vibration of the Supreme. When taken letter by letter, A-U-M represents the divine energy (Shakti) united in its three elementary aspects: Bhrahma Shakti (creation), Vishnu Shakti (preservation) and Shiva Shakti (liberation, and/or destruction). 
(from Wiipedia)


That's why we sing Kirtan and Mantra's: everything is energy, energy is vibration, speaking, chanting and singing is vibration.
Singing of the name brings us back in contact whit where we came from: the Source.


Hans(uman) 
www.dezingendeziel.nl